• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Hợp tác quốc tế
LocationHOME hiện tại của bạn - Hợp tác quốc tếHợp tác quốc tế

 Hợp tác quốc tế

Sau chiến dịch “Mở ra thế giới bên ngoài", Tập đoàn Jingye Hà Bắc bắt đầu hợp tác với các doanh nhân Nga ngay những ngày đầu thành lập. Và tập đoàn luôn luôn duy trì các mối quan hệ với các tập đoàn các quốc gia khác. Nhà máy hóa chất thuộc quyền quản lý của tập đoàn đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Công ty TNHH Sinh học Glaxo Smit Kline (công ty dược phẩm lớn thứ hai trên thế giới) và Công ty Johnson Mỹ. Đồng thời, Phòng mua hàng đã hợp tác với các công ty khai thác mỏ như BHP Billion quốc tế, Tio Tinto, Van của Brazil và FMG. Từng hạng mục sản phẩm từ Tập đoàn Jingye Hà Bắc được cấp Giấy chứng nhận ISO9001, Giấy chứng nhận EU CE và Giấy chứng nhận Phân loại theo chín quốc gia. Các sản phẩm được xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia và khu vực.

1.Ngày 20 tháng 3 năm 2009, Chủ tịch tập đoàn Li Huiming và CVRD của Brazil đã hợp tác và tổ chức lễ ký kết tại Trung Quốc. 

2.On May 28, 2008, SSAB came to Jingye Group for technical Exchange.

 

1.Vào ngày 8 tháng 1, 2009, Olivia, Quản lý kĩ thuật thị trường Châu Á của CVRD và các cộng sự đã thăm Tập đoàn Jingye. 

4.Vào ngày 20 tháng 1, 2010, ATALAS đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Jingye.

5.Vào ngày 29 tháng 5, 2009, XCOAL đã thương thảo hợp tác với Tập đoàn Jingye.