• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Ưu điểm năm
LocationHOME hiện tại của bạn - Ưu điểm nămƯu điểm năm

 

và Chứng nhận xã hội của Trung Quốc, vì thế khách hàng có

thể tin tưởng vào tập đoàn và chất

lượng của chúng tôi

 “Chứng nhận chín quốc gia” là chín nhà máy sản xuất đóng tàu được công nhận, tương tự với chứng nhận sản xuất. chứng nhận phân loại các tổ chức và tổng 10 nước bao gồm chứng nhận của Trung Quốc. bao gồm: Chứng nhận xã hội Trung quốc, Đăng ký vận chuyển Lloyd’s, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, Đăng ký vận chuyển Hàn Quốc, Det Norske Veritas, Nippon Kaiji Kyokai, Uỷ ban vận chuyển Mỹ, Câu lạc bộ vận chuyển Italy, Đăng ký hàng hải Nga. Năm 2007, Plate for Hull của Tập đoàn Jingye đã vượt qua chín quốc gia và nhận được chứng nhận xã hội của Trung Quốc.

 CE là Ủy ban Châu Âu (Uỷ ban Châu Âu – viết tắt là EU) biểu tượng sản phẩm được thực thi. Chứng nhận CE là chứng nhận cho phép tham gia vào nhóm 25 quốc gia thành viên sản xuất theo tiêu chuẩn sản phẩm của Châu Âu. Các sản phẩm đó phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản (Yêu cầu cơ bản) tuân thủ quá trình sản xuất. để sản phẩm của tập đoàn có thể xuất vào thị trường Châu Âu, kể từ tháng 10 năm 2007, Tập đoàn đã nộp hồ sơ xin chứng nhận CE, chuẩn bị và nỗ lực để đạt được, và vào ngày 4 tháng 12 năm 2007 đã vượt qua quá trình kiểm tra.