• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Ưu điểm ba
LocationHOME hiện tại của bạn - Ưu điểm baƯu điểm ba

Chúng tôi lọt top 40 nhà sản xuất thép, top 100 tập đoàn thương mại tư nhân

nước ngoài năm 2013. Được giải thưởng AA về xuất nhập khẩu.

 

Tập đoàn Jingye Hà Bắc luôn tuân thủ các phát triển khoa học, thúc đẩy hơn nữa sự đổi mới, tăng cường cải cách, cải tiến quản lý, hợp tác sản xuất-học tập-nghiên cứu mở rộng, sự ra đời của thiết bị tiên tiến và công nghệ, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Những tiến bộ tích cực về chuyển đổi doanh nghiệp và nâng cấp sản xuất. Tháng 8 năm 2013, "dữ liệu thép thế giới năm 2013" đã chỉ ra rằng trong năm 2012 các doanh nghiệp thép thô toàn cầu, Tập đoàn Jingye Hà Bắc đã thành công trong các nhà máy thép toàn cầu và lọt top 40, hiện đứng thứ 39.      

 Vào tháng Sáu năm 2013, Cơ quan thương mại và kinh tế nước ngoài của Trung Quốc trao danh hiệu top 500 doanh nghiệp thương mại tư nhân nước ngoài, giấy chứng nhận năm 2013 của Trung Quốc cho Công ty TNHH sắt thép Jingye. Công ty TNHH sắt thép Jingye có sản lượng xuất nhập khẩu đạt 685 triệu USD vào năm 2012, và xếp hạng thứ 84 trong 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu

Ngày 6 tháng 3 năm 2013, Công ty TNHH Sắt thép Jingye được cấp chứng nhận quản lý doanh nghiệp nhóm AA. Chứng nhận này là mức cao nhất về trình độ quản lý hải quan, đồng thời cũng là doanh nghiệp xuất nhập khẩu hải quan được trao tặng mức chứng nhận danh dự cao nhất. các công ty được cấp chứng chỉ AA này phải có tổng sản lượng xuất nhập khẩu nhất định, mức chênh hải quan xuất nhập khẩu, hệ thống kiểm toán, thống kê kinh doanh, trạng thái quản lý và vận hành, có tinh thần tốt … đáp ứng các tiêu chuẩn cao. Các công ty được cấp chứng nhận này được hưởng các chính sách ưu đãi và các biện pháp thuận tiện trong các quy định hải quan, bao gồm việc tiến hành các quy trình hải quan thuận tiện hơn, thực hiện các thủ tục hải quan ngay tại khu vực kiểm tra, “hoàn thành các thủ tục hải quan, hoàn thành các thủ tục ở cảng”; trước hết là khai báo hàng hóa, kiểm tra và bỏ các thông lệ; ưu tiên bố trí các thủ tục hải quan … các chứng nhận để công ty ngày càng nâng cao hiệu quả hoàn thành các thủ tục hải quan để nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp.