• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Hợp tác kinh doanh.
LocationHOME hiện tại của bạn - Hợp tác kinh doanh.Hợp tác kinh doanh.

Công ty thương mại

Công ty TNHH Tư nhân Quốc tế Jingye (Singapore)

Địa chỉ: Phòng 40-02A, Số 3 Tòa nhà Suntec, Số 8 Đại lộ Temasek, Singapore 038988

Điện thoại: +65-63335630   Fax: +65-63335631

 

Công ty TNHH Quốc tế Jingye Hà Bắc (HongKong)

Địa chỉ: 12-A Tidus Mansion, Số 87 Wing Lok, Phố Sheung Wan, HongKong

Điện thoại: 00852-28549886   Fax: 00852-28549887

 

Công ty TNHH vận tải quốc tế Jingye Thiên Tân

Công ty TNHH Thương mại xuất-nhập khẩu Thiên Tân Binhai Jingye

Địa chỉ: 23-1-604, Shiun Garden, Số 3 Đường Xingang, Quận Tanggu, Thiên Tân

Điện thoại: +86-22-25797930   Fax: +86-22-25790713