• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Liên lạc với chúng tôi
LocationHOME hiện tại của bạn - Liên lạc với chúng tôiLiên lạc với chúng tôi

Văn phòng

Nhân viên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Hàn Quốc

Eric

Trưởng đại diện

15032685767

kevin@jingyesteel.com.cn

Mongolia

John

Trưởng đại diện

15233605759

jack.Qi@jingyesteel.com.cn

Philipines

Henry

Trưởng đại diện

15131189377

john@jingyesteel.com.cn

Ấn Độ

Augus

Trưởng đại diện

18631181082

frank@jingyesteel.com.cn

Myanmar

Bob

Trưởng đại diện

15097387966

barry@jingyesteel.com.cn

Việt Nam

Jason

Trưởng đại diện

18631175919

mark@jingyesteel.com.cn

Dubai

Richard

Trưởng đại diện

13473399060

bob@jingyesteel.com.cn

Tanzania

Mark

Trưởng đại diện

15081105517

richard@jingyesteel.com.cn

Iran

David

Trưởng đại diện

13784039022

ivan@jingyesteel.com.cn