• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
văn phòng chi nhánh trên toàn thế giới
LocationHOME hiện tại của bạn - văn phòng chi nhánh trên toàn thế giớivăn phòng chi nhánh trên toàn thế giới

Văn phòng

Nhân viên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Hàn Quốc

Eric

Trưởng đại diện

15032685767

kevin@jingyesteel.com.cn

Mongolia

John

Trưởng đại diện

15233605759

jack.Qi@jingyesteel.com.cn

Philipines

Henry

Trưởng đại diện

15131189377

john@jingyesteel.com.cn

Ấn Độ

Augus

Trưởng đại diện

18631181082

frank@jingyesteel.com.cn

Myanmar

Bob

Trưởng đại diện

15097387966

barry@jingyesteel.com.cn

Việt Nam

Jason

Trưởng đại diện

18631175919

mark@jingyesteel.com.cn

Dubai

Richard

Trưởng đại diện

13473399060

bob@jingyesteel.com.cn

Tanzania

Mark

Trưởng đại diện

15081105517

richard@jingyesteel.com.cn

Iran

David

Trưởng đại diện

13784039022

ivan@jingyesteel.com.cn