• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
trường hợp
LocationHOME hiện tại của bạn - trường hợptrường hợp

Các dự án đã tham gia

Các sản phẩm của Tập đoàn Jingye đã tham gia vào việc xây dựng các dự án lớn của quốc gia và địa phương bao gồm cả Pavilion Trung Quốc trong World Expo, dự án Tam Hiệp, dự án nước Nam-Bắc và Sân vận động Quốc gia, vv Và sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như đóng tàu, thiết bị năng lượng gió, làm container, xây dựng cầu và trang trí kiến trúc, vv với chất lượng tuyệt vời và dịch vụ trung thực   


China Pavilion tại World Expo
 

Ba dự án Gorges

 

Dự án cấp nước Từ Nam ra Bắc
 

Sân vận động quốc gia