• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Thành tích
LocationHOME hiện tại của bạn - Thành tíchThành tích

Xếp loại Quốc gia – Tỉnh và thành phố 2008 -2013

 

Doanh thu bán hàng

Thuế

Xếp hạng Shijiazhuang

Trong 100 doanh nghiệp tại Hà Bắc

500 doanh nghiệp toàn quốc

2008

288GDPRMB

4.7GDPRMB

Số 2

Số 4

Số 226

2009

290GDPRMB

4.2GDPRMB

Số 1

Số 4

Số 206

2010

343GDPRMB

5.4GDPRMB

Số 1

Số 6

Số 218

2011

426GDPRMB

6.3GDPRMB

Số 1

Số 6

Số 234

2012

452GDPRMB

4.4GDPRMB

Số 1

Số 8

Số 230

2013

504GDPRMB

6.3GDPRMB

Số 1

Số 9

Số 229

2015

Doanh thu của tập đoàn sẽ là 105 tỉ Nhân dân tệ và thanh toán 1.6 tỉ Nhân dân tệ tiền thuế