• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Chủ tịch hội đồng quản trị
LocationHOME hiện tại của bạn - Chủ tịch hội đồng quản trịChủ tịch hội đồng quản trị

 

                                                       HƯỚNG DẪN CỦA CHỦ TỊCH, GAN PO LI

Gan Po Li, Chủ tịch Tập đoàn Jingye Hà Bắc, Tốt nghiệp bằng thạc sĩ Đại học Thanh Hoa, Thạc sĩ quản lý Đại học Stanford và Đại học Bắc Kinh. Năm 1975 được bổ nhiệm làm bí thư Đảng ủy Nandian, năm 1983-1985 đảm nhiệm chức vụ bí thư ủy ban Nandian. Năm 1985 ông nghỉ không lương và thành lập Công ty Hutuohe Cannery tại quận Bình Sơn, năm 1986 ông quay trở lại đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy Thành Quan, Quận Bình Sơn. Năm 1988 ông quay lại làm kinh doanh, thành lập nhà máy hóa chất tại quận Bình Sơn, năm 1994 thành lập nhà máy sắt xây dựng Bình Sơn, năm 1996 thành lập Tập đoàn Jingye Hà Bắc, và đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến nay. Ông được bầu vào làm đại biểu tỉnh Hà Bắc lần thứ IX và lần thứ X và Đại biểu quốc hội khóa XI năm 2008. Ông giành giải "doanh nhân xếp thứ tư và thứ năm tại thị trấn", "doanh nhân xuất sắc tỉnh Hà Bắc", "một trong một trăm doanh nhân xuất sắc tỉnh Hà Bắc"," Top 10 doanh nhân nổi tiếng, thị trấn Thành phố Thạch Gia Trang"," Top 10 doanh nhân của năm Thành phố Thạch Gia Trang"," Doanh nhân có đóng góp xã hội - giải thưởng đặc biệt Thành phố Thạch Gia Trang " và các danh hiệu danh dự khác.