• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Vị trí hiện tại của bạn: nhà- tin tứctin tức

Tập đoàn Hebei Jingye đã giành được thương hiệu có ảnh hưởng nhất ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc vào năm 2017

Khách thăm  nguồn: ngày:2018-4-10 21:35:24

Sự ra đời của hội nghị về đổi mới hợp tác giữ Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đã được tổ chức tại Thiên Tân vào ngày 28 tháng 9 năm 2017. Tham dự hội nghị có cán bộ lãnh đạo Đảng, công ty có tiếng, các học giả, ký giả… gần 300 người tham dự, hội nghị đã đưa ra các thương hiệu có ảnh hưởng nhất ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, Hebei Jingye Group Hebei giành được giải thương hiệu có ảnh hưởng nhất vào năm 2017. Chủ đề Hội nghị đề cập đến là "đổi mới và khéo léo", xung quanh ba khía cạnh của khái niệm đổi mới, khả năng đổi mới, đổi mới" để tạo ra một nền tảng cho các chức năng như là chủ đề, xung quanh "ba khía cạnh của khái niệm đổi mới, khả năng đổi mới, con đường đổi mới". Tóm tắt sự phát triển và chia sẻ kinh nghiệm hợp tác của Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Năm 2017 là một năm quan trọng để thực hiện "Kế hoạch 5 năm lần thứ 13" và cũng là năm quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển phối hợp của Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Trong tám năm liên tiếp, Tập đoàn Hebei Jingye Group luôn nằm trong Top 100, luôn ý thức rõ và trú trọng khách hàng là trungtâm và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Sản phẩm của tập đoàn tham gia cung ứng vật tư cho các dự án trọng điểm quốc gia đang triển khai như Sân Bay Quốc Tế Đại Hưng Bắc Kinh, Tàu Điện Ngầm Thạch Gia Trang, Thiên Tân Building 117, Bắc Kinh Trung Quốc Tôn, dự an điều tiết nước từ Nam ra Bắc… Việc xây dựng khu mới Hùng An là một quyết định quan trọng thể hiện sự liên kết phát triển của Bắc Kinh, Thiên Tân, và Hà Bắc và là dự án trọng điểm của quốc gia. Tập đoàn Hebei Jingye đã trở thành công ty thép đầu tiên có văn phòng đóng tại khu Hùng An và tích cực hỗ trợ và hỗ trợ các chính sách quốc gia để cung cấp sản phẩm thép chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo cho việc xây dựng khu vực mới. Hội nghị sẽ dựa vào tầm ảnh hưởng rộng lớn của Mạng lưới Nhân dân và cơ chế giám sát của dư luận để đóng vai trò "người nói, nối cầu và chất xúc tác", tích tụ sự đồng thuận thông qua trao đổi, sử dụng các ý tưởng để liên kết Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc và tạo cho bộ 3 này phát triển thành một nơi thử nghiệm cho cải cách. Trở thành nhà lãnh đạo trong tiến trình phát triển. Cuộc họp đã nâng cao danh tiếng của Tập đoàn Jingye ở Bắc Kinh và Thiên Tân và đặt nền móng cho việc xây dựng dự án hội nhập của Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Tập đoàn Hebei Jingye đã giành được thương hiệu có ảnh hưởng nhất ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc vào năm 2017