• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Vị trí hiện tại của bạn: nhà- tin tứctin tức

Tập đoàn Hebei Jingye đổi tên thành tập đoàn jingye

Khách thăm  nguồn: ngày:2018-4-10 21:34:33

Gần đây, được sự phê duyệt bởi Cục Quản lý Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại, "Công ty TNHH Tập đoàn Jingye Hà Bắc" được đổi tên thành "Jingye Group Co., Ltd" trong đó công ty con của là "Hebei Jingye Iron & Steel Co., Ltd." được đổi tên thành "Jingye Iron & Steel Co., Ltd.". Sự khác biệt là tên địa danh "Hà Bắc", và trở thành doanh nghiệp quốc gia không bị hạn chế bởi khu vực, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiêp trên con đường hội nhập quốc tế. Việc đổi tên lần này là do đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, nhu cầu xây dựng thương hiệu Jingye, và là bước nhảy vọt trong lịch sử của Tập đoàn Jingye. Quy mô và chất lượng của sản phẩm Jingye được yêu cầu phải là một trong những sản phẩm tốt nhất, nhì cả nước. Các sản phẩm không đạt chuẩn sẽ không được phép xuất xưởng, phấn đấu và cam kết sản xuất ra sản phẩm thép làm nguồn cung ứng cho thị trường sắt thép và ngành kim loại toàn cầu. Sau khi đổi tên, Jingye sẽ đứng ở điểm xuất phát cao hơn và lấy mục tiêu phát triển quốc tế để đáp ứng lời kêu gọi của đảng và nhà nước, phát triển mạnh mẽ dòng sản phẩm cao cấp và sản xuất thông minh, đẩy mạnh quá trình quốc tế hóa.