• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Vị trí hiện tại của bạn: nhà- tin tứctin tức

Nhóm sử dụng vòng Jingye bên ngoài thông qua hệ thống quản lý an toàn đánh giá hàng năm

Khách thăm  nguồn: ngày:2014/8/6 21:31:30

Nhóm sử dụng vòng Jingye bên ngoài thông qua việc quản lý an toàn hệ thống đánh giá hàng năm Gân thanh thép Nhà sản xuất
06 Tháng 10 -8, nhóm Jingye hoàn thành hệ thống y tế quản lý an toàn / nghề nghiệp môi trường của các kiểm toán bên ngoài, và có được nhóm chuyên gia như nhau. Việc kiểm toán phù hợp với GB / T24001--2004, GB / T28001--2011 tiêu chuẩn, hệ thống an toàn môi trường cho tất cả các đơn vị chạy quanh để xem xét. Sau ba ngày xét, các chuyên gia đồng ý rằng Tập đoàn Hà Bắc Jingye / hệ thống y tế và quản lý an toàn lao động môi trường một cách hiệu quả. công việc kiểm toán bên ngoài để tiếp tục cải thiện môi trường, quản lý an toàn. trung bình & nặng tấm của Tập đoàn Nhà máy