• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Hali fulani
Makazi yetu kwa sasa - Hali fulaniHali fulani

Miradi tuliyohusika


           Bidhaa za Jingye grouo zimetumika katika miradi mingi sana mikubwa ya ndani na nje ya china katika ujenzi kama; kutengeneza viwanja vya maonesha ya dunia nchini China, mradi mkubwa wa kusini wa maji, viwanja vya taifa, utjengaji wa meli,mitambo ya umeme ya upepo, utengenezaji wa makontena,ujenzi wa madaraja, na majengo kwa ubora wa hali ya juu.

Maonesho ya biashara china

 

Miradi mitatu mikubwa

 

Mradi wa Kus- kaskazi wa maji

 

 

Kiwanja Taifa