• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Таны одоогийн LocationHOME- мэдээ мэдээлэлмэдээ мэдээлэл

Hebei Jingye group won the most influential brand in Beijing, Tianjin and Hebei in 2017

Жуулчид  эх үүсвэр: огноо:2018-4-10 11:46:48

9-р сарын 28-ны өдөр Бээжин, Тяньжин, Хэбэй гурван газар нам, засгийн газрын тэргүүнүүд, алдартай бизнес эрхлэгчид, нэр хүндтэй эрдэмтэд, хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч зэрэг 300 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй өндөр ач холбогдолтой арга хэмжээ зохион байгуулав. "Бээжин-Тяньжин-Хэбэй-ийн хэтийн хөгжлийн шинэчлэлийн чанарыг дэмжих дээд хэмжээний уулзалт, Бээжин-Тяньжин-Хэбэй брэндийн нээлтийн ёслолын ажиллагаа" Тяньжиний Бин хай мужид зохион байгуулагдаж, Бээжин, Тяньжин, Хэбэй мужуудад хариуцлагатай брэндийн нөлөөлөл 2017 шагнал гардуулав.Дээд хэмжээний уулзалтын сэдэв нь "шинэ санаачлага, авьяас билэг" платформын чиг үүргийг бий болгох зорилготой байсан бөгөөд Бээжин, Тяньжин, Хэбэй зэрэг олон улсын хамтын ажиллагааны шинэ санаа, шинэлэг арга барилыг хөгжүүлэх практик туршлагыг дүгнэн хэлэлцэв. Уулзалтын үеэр Тяньжин хотын намын хорооны сурталчилгаа, Тяньжин хотын намын хорооны Сүлжээний мэдээллийн албаны төв, Тяньжин Бинхайгийн шинэ бүсийн улсын захиалгыг гүйцэтгэгч корпорац, Тяньжин Бинхай мужийн шинэ дүүргийн Ардын засгийн газрыг ивээн тэтгэгч нар хамтран зохион байгуулав. Хэбэй Жинг-Еэ Групп нь уг бага хуралд оролцох урилгыг хүлээн авав. 2017 он "13-р таван жилийн төлөвлөгөө" - г хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой жил бөгөөд Бээжин, Тяньжин, Хэбэй зэрэг улсуудын зохицуулалттай хөгжлийн стратегийг хэрэгжүүлэх жил юм. Ши жиа жуанийн топ 100 компанийн нэг болох Жинг-Еэ групп нь хэрэглэгчдийн төвлөрөл, бүтээгдэхүүний чанар, үйлчилгээний түвшинг тасралтгүй дээшлүүлж, Бээжин Да шинг Олон улсын нисэх буудал, Ши жиа жуань Метро, Өмнөд Хойд усны тархалт, Бээжин, Тяньжин зэрэг газруудад 117 байранд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Шионг-ан шинэ дүүргийн төсөл нь Бээжин-Тяньжин-Хэбэй–ийн гол төслүүдийн хөгжлийг тодорхойлогч чухал шийдвэр юм. Жинг-Еэ групп нь Хэбэй хотод орон нутгийн корпорацийн хариуцлагатай үүрэг гүйцэтгэгч Шионг-ан шинэ дүүрэгт ордог анхны ган үйлдвэрлэгч бөгөөд шинэ дүүрэг барих үндэсний бодлогыг идэвхтэй дэмжин ажиллаж, чанартай ган төмөр бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж , үйлчилгээгээ сайжруулан ажиллаж байна. Энэхүү дээд хэмжээний уулзалт нь Ардын Сүлжээний өргөн цар хүрээнд нөлөөлөн, олон нийтийн санаа бодлын хяналтын механизмыг ашиглан "спикер, гүүрийг холбох, хурдасгах" үүргийг гүйцэтгэн, харилцан мэдлэг туршлагаа солилцон зөвшилцөлд хүрж, гурван газрыг холбох санааг ашигласан. Бээжин-Тяньжин-Хэбэй-д хамтын шинэчлэл хийн хөгжлийг тэргүүлэгч туршлагатай талбар болгон өөрчлөн байгуулав. Уулзалтын үеэр Жинг-Еэ групп нь Шинг-тай зам гүүр зэрэг шагналыг хүртсэнийг зарлаж, Бээжин, Тяньжин хотод Жинг-Еэ группын мэдлэг туршлагыг дээшлүүлэхийн тулд VCR үзэсгэлэн худалдаанд оролцон Бээжин-Тяньжин Хэбэй интеграцийн төслийн барилгын ажилд дэмжлэг үзүүлсэн.