• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Таны одоогийн LocationHOME- мэдээ мэдээлэлмэдээ мэдээлэл

Арматур элементүүдийн үнийг нөлөөлдөг вэ томоохон өөрчлөлтүүд

Жуулчид  эх үүсвэр: огноо:2014-2-8 14:20:52

Томоохон өөрчлөлт ямар хүчин арматур үнийг нөлөөлж байна: эхний үйлдвэрлэл, зардал; Хоёрдугаарт, хангамж, нийлүүлэлт, эрэлт хэрэгцээ харилцааны эрэлт төвөгтэй хоорондын харилцааны нэг хүчин зүйл юм; Гуравдугаарт, энэ нь заримдаа дээш буюу доош ухаангүй таамаглалын үнэ таамаглалын хүчин зүйлсийг хүргэж болно.
Макро эдийн засгийн мөчлөг, үйлдвэрлэлийн хэрэглээ, бараа материал, импорт, экспортын бодлого зэрэг түүхий эд материалын зардал, эрчим хүчний зардал, хангамж, эрэлт хүчин зүйлс, түүний дотор үйлдвэрлэлийн зардал, нөлөөлж буй хүчин зүйлс.