• jingye group
  • jingye group
  • jingye group
  • jingye group
Таны одоогийн LocationHOME- мэдээ мэдээлэлмэдээ мэдээлэл

Тодорхойлолт бэхлэлт өмчүүд болон ашиглах

Жуулчид  эх үүсвэр: огноо:2014-2-8 14:19:21

Тодорхойлолт хүчитгэсэн бүртгэл, ашиглалт: өргөн иргэний барилгын ган барилга, гүүр, зам зэрэг хэрэглэгддэг.
Байшингийн суурин дээр бий болгох нь бага зэрэг том авто зам, төмөр зам, гүүр, ус дамжуулах, Хонгил, утсгалыг хянах, далан болон бусад олон нийтийн байгууллагууд,, цацраг, багана, хана, хавтан, ган бүтэц нь материал нь нэн чухал юм. БНХАУ-ын хотжилтын сайжирч, дэд бүтцийн барилгын арматур эрэлт үл хөдлөх хөрөнгийн өсөлтийн хэмжээ.